Nyheter

Internasjonal oppmerksomhet rundt nye Birkebeiner-funn

8441_RJ1_06698

08.02.2024 Tekst og Foto: Marius Myrstad/Birken

Nye funn i Birkebeinerstudien
Birkebeiner aldringsstudien har tidligere vist at mannlige deltakere i Birkebeinerrennet lever lengre enn sine jevnaldrende, men har en økt risiko for å utvikle hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer. Nå nye funn! Forskerne har publisert de første resultatene om forekomst av atrieflimmer blant kvinnelige Birkebeinere.

Kvinner og menn
Forskningen har tidligere vist at deltakelse i utholdenhetsidrett gjennom mange år er forbundet med økt forekomst av hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer blant menn. Av ulike årsaker har kvinner har vært underrepresentert eller ekskludert fra mange studier, blant annet fordi atrieflimmer og annen hjertesykdom opptrer sjeldnere hos yngre kvinner enn hos menn og fordi færre kvinner har deltatt i utholdenhetskonkurranser.

Hva sier funnene?
Forskerne har undersøkt sammenhengen mellom trening og atrieflimmer i to ulike grupper av kvinnelige Birkebeinere. Også kvinnelige Birkebeinere, tross få kjente risikofaktorer – har en minst like høy forekomst av atrieflimmer som jevnaldrende ikke-Birkebeinere. Forekomsten ser ut til å være lavere enn hos mannlige Birkebeinere.

Internasjonal oppmerksomhet
Artikkelen ble publisert i det ledende tidsskriftet European Journal of Preventive Cardiology og har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Blant kvinner som har trent i minst 30 år, har man tidligere funnet en nesten dobbelt så høy risiko for atrieflimmer sammenlignet med kvinner som aldri har drevet regelmessig trening.

- Resultatene er viktige fordi de viser at vi bør ha økt oppmerksomhet omkring denne problematikken også hos kvinnelige deltakere i utholdenhetsidrett, sier Marius Myrstad som er overlege og forsker ved Bærum sykehus.

Myrstad gjester NRK-podkasten Skiklubben, hvor han blant annet snakket om resultatene fra Birkebeinerstudiene.

Hva er Birkebeinerstudien?
Birkebeiner aldringsstudien ble startet i 2009 av Anette Hylen Ranhoff, professor i geriatri og overlege ved Diakonhjemmet sykehus. Studiens hovedmål er å skaffe til veie ny kunnskap om sammenhengen mellom langvarig utholdenhetstrening og aldring, sykdom, livskvalitet og funksjon hos eldre.

Til nå har studien blant annet vist at Birkebeinerne har betydelig lavere dødelighet sammenlignet med den generelle befolkningen. Forskningsartikkelen ble nylig kåret til en av de viktiste artiklene publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports i 2023. I følge Myrstad, tyder funnet på at helsegevinsten knyttet til utholdenhetstrening som langrenn kan være enda større enn ved mer moderate nivåer av fysisk aktivitet.

Til sammen er det nå publisert 14 forskningsartikler basert på data fra Birkebeinerstudiene.

Her er noen:

Eivind Sørensen, lege og forsker ved Bærum sykehus fullførte i fjor din doktorgrad basert på hjerteundersøkelser av Birkebeinere. Du kan høre mer Sørensens forskning i denne podkasten, som nylig ble publisert av Vestre Viken helseforetak.

Marius Myrstad

Foto: Marius Myrstad

Myrstad er også leder for studien NEXAF Detraining, hvor man nå undersøker betydningen av treningsintensitet for sykdomsforløpet hos Birkebeinere og andre aktive som har fått påvist atrieflimmer.

- Vi har tidligere funnet en påfallende høy forekomst av atrieflimmer blant personer som er friske for øvrig, men som har drevet med utholdenhetstrening i mange år. Per i dag vet vi lite om hvilke råd om trening vi bør gi til disse. I tillegg til å avklare dette spørsmålet, har studien mål om å bidra med ny kunnskap om hvorfor noen Birkebeinere utvikler atrieflimmer.

Kvinner og menn som trener utholdenhet minst 5 timer i uka, som ikke har høyt blodtrykk og er friske for øvrig, og som har fått påvist hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer på EKG, er aktuelle for å delta i studien.

Studien inkluderer deltakere fra hele landet, som undersøkes med blant annet ultralyd av hjertet og testing av maksimalt oksygenopptak på Bærum sykehus eller St.Olavs Hospital i Trondheim, forteller Myrstad. Aktuelle deltakere kan komme i kontakt med forskerne via et kontaktskjema på nettsiden www.nexaf.no/detraining.

Kopier URL
Koblingen er kopiert til utklippstavlen
Del på facebook
Til toppen