Meny
Tilbake
20.03.2013 13:05 - oppdatert 22.01.2018 15:12

Rennregler UngdomsBirken ski

Rennet avvikkles ihht NSF's regler. Merk at 12-åringer ikke kan rangeres og  at resultatlistene er alfabetiske.

Rennet går i klassisk stil, skøyting er ikke tillatt. Det vil være kontrollposter langs løypa. Tidtakerbrikken skal bæres på venstre ankel. Deltakere som ikke følger rennreglene kan bli diskvalifisert.

All påmelding er bindende. Ingen del av startkontigenten vil bli refundert selv om
den påmeldte av ulike årsaker ikke kan delta.

Stakefrie soner – innført i 2017
Det vil være stakefrie soner på egnede steder i UngdomsBirken ski. I disse sonene er det bare diagonalteknikk med diagonalbevegelser med både armer og bein som er tillatt. I diagonalteknikk er bare en – eller ingen stav i bakken til enhver tid. Alle andre teknikker er ikke tillatt. Sonene vil være tydelig merket med start og slutt.
Les mer om de nye stavreglene og stakefrie soner.

Synlig startnummer
Deltakerne må gå med synlig startnummer som er festet på brystet under hele rennet.  Det er ikke lov å starte på en annens startnummer, legitimasjon kan bli avkrevd.

Ryggsekk
Alle deltakere må bære sekk som skal veie minst 1,5 kg under hele rennet. Vest/belte er ikke tillatt - startnummeret må være synlig under hele rennet. Sekken skal inneholde vindtøy, mat og drikke. Sekken skal bæres på ryggen under hele rennet. Kontroll av vekt og innhold vil bli gjennomført. Deltakerne er selv ansvarlig for at sekken ikke er for lett ved målgang i Lillehammer.

Foreldre i traseen
Vi ønsker ikke foreldre/foresatte i renntraseen mens deltakere i UngdomsBirken er i løypa. Dette av sikkerhetsmessige årsaker, vi har hatt uheldige episoder med dette tidligere. Unntak: i 12-årsklassene som går under reglementet for familierenn

Avlysning
Ved avlysning av rennet før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.

Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.

Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen "force majeure", beholder arrangør startkontingenten.

load articles
Generalsponsor:
Webkamera
Webkamera