Meny
Tilbake
29.04.2013 14:41 - oppdatert 11.09.2017 12:21

Søke om å bli seedingrenn

Søke om å bli seedingsrenn for Birkebeinerrennet 2018?
Birkebeinerrennet har seedet puljetstart for alle deltakere. Det vil si at deltakere seedes i startpuljer etter resultater fra tidligere Birkebeinerrenn eller godkjente seedingrenn. Nedenfor vises kriteriene som blir lagt til grunn for utvelgelse av seedingrenn for Birkebeinerrennet 2018.Vi har også listet hvilke krav dere som arrangør vil forplikte dere til som evt. seedingrenn.

Renn som ønsker å være seedingrenn for 2018 må fylle ut og sende inn søknadsskjema senest  1. oktober

Utvelgelseskriterier:

Birkebeinerrennet har ikke mulighet til å ta med alle som søker og vil derfor vurdere søkere på bakgrunn av følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 • Rennet må ha vært arrangert tidligere for å bli vurdert som seedingrenn
 • Klassisk stil
 • Geografisk beliggenhet og arrangementsdato
 • Minimum 100 deltakere
 • Løypelengde minst 40 km
 • Løypetrase/høydeprofil

Krav til seedingrenn:

 • Arrangør av seedingrenn gi deltakere mulighet til å kunne registrere sin Birken ID (inntil 6 siffer) ved påmelding. Seeding foretas automatisk i våre systemer.
 • Formaterte resultatlister sendes oss uoppfordret på e-post ([email protected]) senest mandag etter arrangementet på oppgitt format. Se mal resultatlistene som viser hvordan denne må settes opp. Listene skal inneholde alle deltakere – både de med og de uten Birken ID.
 • Betalt gebyr kr 15 000,- + mva inkludert en 1/2 sides annonse i magasinet Birken. Faktura sendes fra Birken i desember.
  Merk: Det er mulig å avvike fra dette kravet for mindre renn som kan bli godkjent ut fra geografiske hensyn og som ikke ønsker å ha annonse i magasinet Birken. Gebyr uten annonsering er kr 5000,- + mva. Dette spesifiseres på søknadsskjemaet.

 Birken gir seedingrenn:

 • Link til deres hjemmesider fra birkebeiner.no
 • Markedsføring via birkebeiner.no og nyhetsbrev til deltakere i Birkebeinerrennet
 • ½ side annonse i magasinet Birken på egne seedingsider i magasinet (gjelder ikke dersom man søker uten annonsering.)

Annonse i magasinet Birken
Annonsen til magasinet Birken leveres ferdig i et format på 186 x 128 mm eller 90 x 262 mm. Frist for innlevering av materiell er 01. november 2017. Annonsen sendes til [email protected]. Magasinet sendes til alle påmeldte i et Birkenarrangement i 2017 og 2018. Ved ønske om bytte til nettannonse, ta kontakt.  

Fyll ut søknadsskjema og send det til
[email protected] innen 1. oktober. (Evt. pr post til Birken AS, Fabrikkveien 2, 2450 Rena).

load articles
Generalsponsor:
Webkamera
Webkamera